Reiki Touch

5e chakra Vishuddha - keelchakra

 

Het keelchakra beslaat het gebied van de inwendige en uitwendige keel, nek, mond, tanden en kaken. Het wordt vaak geblokkeerd door onderdrukte gevoelens, wat zich uit in onuitgesproken emoties en onuitgedrukte ideeën. Als het keelchakra geblokkeerd is, verhindert het energie om naar de bovenste centra te stijgen of van de bovenliggende chakra's de energie naar beneden te geleiden.

 

De kwaliteiten die het keelchakra uitdrukt, zijn creativiteit, wilskracht, waarheid, communicatie en persoonlijke integriteit.

Dit centrum beheerst de schildklier en ons vermogen om onze gedachten, gevoelens en ons vermogen om onze gedachten, gevoelens en ideeën duidelijk te communiceren. Als het keelchakra functioneert zullen mensen opkomen voor waar ze in geloven. Dit chakra ontwikkelen we later in het leven als we volwassen genoeg zijn om te weten wat belangrijk is en wat niet. Dit chakra bevat de herinnering en bestede energie aan alles dat niet werd uitgedrukt.

Het wordt sterk beïnvloedt door drugsmisbruik, roddels, leugens en een gebrek aan persoonlijke integriteit. De kleur turkoois stroomt door het keelchakra en helpt de geestelijke creativiteit, expressie, communicatie en intuïtief weten.

Klik hier als je meer wilt weten over dit chakra.