Reiki Touch

Wat zijn Chakra's ?

Chakra betekent in het Sanskriet 'wiel' of 'schijf'. De chakra wordt ook wel omschreven als een wielvormige draaikolk waarin verschillende niveaus van bewustzijn elkaar kruisen of tegenkomen.

Door de rotatie van de chakra's wordt energie aangetrokken en weer af gegeven, in een voortdurende energie-uitwisseling met de kosmos. De chakra's dienen als ontvangststations, transformatoren en verdelers van de levensenergie. Daardoor kunnen wij bestaan.

Is er nu een chakra dat niet goed functioneert, en dus te weinig energie opneemt of te actief is en teveel energie opneemt of afgeeft, dan ontstaat een onbalans tussen de chakra's onderling die tot een ziekte kan leiden. Dat kan zijn een gebied of orgaan in het lichaam op de plek waar de chakra zich bevindt. Bij de mens liggen bijna alle hoofdchakra's langs de ruggengraat, in totaal zeven.

De chakra's twee tot en met zes verschijnen zowel aan de voor als de achterzijde van het lichaam, waarbij de voorzijde het emotionele functioneren van de mens vertegenwoordigt en de achterzijde de wilsfunctie. Het zijn elementaire energiecentra die zich in het lichaam van de mens bevinden.

Op het fysieke vlak corresponderen de chakra's met zenuwknopen en de endocriene klieren. De verticale kolom die ontstaat als we de Chakra's op een lijn zien word Soeshoemna genoemd. De verticaal stijgende en dalende energie wordt Ida en Pingala genoemd. Deze energiestroom kronkelt a.h.w. rondom de soeshoemna , de centrale as. De Nadi's zijn fijnstoffelijke slagaders die de Prana door het fijnstoffelijke lichaam leiden.

De chakra's maken deel uit van het fijnstoffelijke energiesysteem en spelen een belangrijke rol bij gezondheid en genezing. Ze nemen de Ki of de levensenergie die ons omringt op en zetten die om in verschillende door ons benodigde frequenties en brengen die in ons fijnstoffelijk lichaam. Je kan ze als punten zien waar de ziel zich met het stoffelijk lichaam verbind. Helderzienden nemen ze waar als energiewervelingen met verschillende kleuren.

Vanuit een ander perspectief gezien, zijn chakra's ringvormige energiecentra waardoor energie het lichaam in- en uitstroomt. Ze roteren als draaikolken, als water dat door een afvoerputje wegstroomt.

Hieronder staat een kleine indruk over wat welke chakra vertegenwoordigd...

  • Basischakra - als ik weet wie ik ben en wat ik wil -> Kruinchakra 
  • Heiligbeenchakra - kan ik delen met wie en wat ik wil -> Voorhoofdchakra 
  • Zonnevlechtchakra - straal ik dat uit naar mijn omgeving -> Keelchakra 
  • Hartchakra - heb en krijg ik genoeg liefde om in vertrouwen -> Centrum van alle chakra's 
  • Keelchakra – en mij zelf te kunnen uiten -> Zonnevlechtchakra 
  • Voorhoofdchakra - mijn intuïtie te gebruiken -> Heiligbeenchakra 
  • Kruinchakra - en in spiritualiteit te groeien -> Basischakra

Enige kennis hiervan is van belang zijn bij het geven van Reikibehandelingen of chakra-healing. In de chakra's en op andre plaatsen zitten soms blokkades en negatieve energie vast, die opgelost moeten worden zodat genezing kan plaatsvinden. Je bent van harte welkom als je meer over je chakra's wilt weten.

Deze website gaat in op de 7 hoofdchakra's. Je lichaam bevat vele honderden chakra's. Om de overgang van een nieuw tijdperk soepel te laten verlopen zijn er in 2011 en 2012 extra chakra's van belang en ' geprogrammeerd' . Dit zijn de aardechakra, miltchakra, thymuschakra, droomchakra en verstandchakra.

Op de andere paginas tref je de beknopte beschrijving en wetenswaardigheden van het chakra aan. Onder aan de pagina vindt je mogelijkheden om nog meer aan de weet te komen over dit chakra, namelijk een link naar de "uitgebreide" eigenschappen die verband houden met dit chakra.

Veel plezier met je reis door al je chakra's. Wij zijn er zeker van dat je een aantal herkennings- en knelpunten zult tegenkomen en Reiki Touch kan je daarmee helpen!